Saizeri Plating Oy osti kesäkuussa 2010 Oy Kromatek Ab:ltä Jyväskylän liiketoiminnan. Liiketoimintakauppa tukee Saizeri Oy:n strategisia tavoitteita.

Ostetun liiketoimintayksikön koko henkilöstö on siirtynyt Saizeri Plating Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.